Menu

Een Alpha-cursus is een kleine gemeente.

Kerkdienst is eenrichtingsverkeer, Alpha-cursus is dialoog.

Het is moeilijker mensen naar een kerkdienst te krijgen dan naar een Alpha-cursus, stelt Jan Bakker, directeur van de Alpha-cursus. "Mensen zouden daar dan ook dingen aan mogen ver­an­de­ren. Als we langs een kerk lopen en kerkgangers uit een kerkdienst zien komen, denken we niet: 'Daar moet ik de volgende keer ook bij zijn'. Dat zegt iets over wat mensen uitstralen." Volgens Bakker is de Alpha-cursus een succes. Afgelopen jaar trok de cursus tussen de 12.000 en 13.000 deelnemers.

"De kerk is niet altijd afgestemd op de zoeker. In een kerkdienst is bijvoorbeeld in mindere mate ruimte voor vragen en per­soon­lijke ontmoeting. Maar door middel van de Alpha-cursus wordt een plek gecreëerd waarmee voor iemand duidelijk wordt dat er voor die persoon alle tijd wordt genomen. Een kerkdienst is eenrichtingsverkeer, maar de Alpha-cursus is meer een dialoog. Mensen krijgen de gelegenheid het zelf uit te zoeken en kunnen er vragen over stellen. Voorbeelden van vragen zijn: Wat heb ik aan het geloof? Hoe werkt Bijbel lezen? Hoe weet ik dat ik door te bidden mezelf niet voor de gek houd? Die onderwerpen komen in kerkdiensten ook voorbij, maar Alpha biedt ook de ruimte om elkaar te leren kennen en er vervolgens vragen over te stellen."

Verschillende redenen
"Alpha trekt verschillende typen mensen," maakt Bakker duidelijk. "Er komen kerkgangers naar Alpha om zaken op een rijtje te zetten, omdat ze de eerste liefde kwijt zijn. Ook weten ze niet hoe ze kunnen vertellen wat ze geloven, omdat het geloof onvoldoende leeft. Een andere groep bestaat uit mensen die vroeger zijn gedoopt of communie hebben gedaan en het geloof opnieuw gaan uitzoeken. Verder zijn er mensen die nooit iets met de kerk hebben gehad. Zij willen het christelijk geloof uitzoeken omdat ze bijvoorbeeld verkering hebben of zijn uitgenodigd door een collega. Het belangrijkste middel om niet-kerkelijken bij een cursus te betrekken is omdat christenen hen uitnodigen."

Er zijn in Nederland ongeveer duizend plekken waar de Alpha-cursus wordt gegeven. "Mensen zien God aan het werk. En de cursus leert hen veel over de manier waarop we kerk-zijn. Een medewerker van Alpha zei eens: 'Ik weet na één Alpha-cursus meer over anderen dan van mensen waarmee ik meer dan 30 jaar in de kerk zit'. Men heeft gemerkt dat kerkactiviteiten zijn gekoppeld aan het ontmoeten van elkaar. Het gaat niet alleen om de kerkdienst. Het is belangrijk met elkaar geloofsvragen te delen. De Alpha-cursus is in feite een kleine gemeente. Er zijn een aantal mensen die het evangelie delen en deelnemers krijgen daar uitleg over. Zo wordt kerkgang voor veel mensen natuurlijker," aldus Bakker.

Bron:
©: www.cip.nl ¦ 17-1-2012 ¦ auteur: Rik Bokelman